Uitvaartnieuws

Stilstaan, gedenken, herdenken, het zijn momenten om te koesteren, de dodenherdenkingen, die nog vers in het geheugen liggen, getuigen hiervan. Op heel kleine schaal, want zoveel leden komen niet naar onze algemene ledenvergaderingen, staan wij ook altijd een moment stil bij ‘onze’ overledenen in het afgelopen jaar.

21 april deden we dat ook. In gedachten brandden we een kaarsje voor Douwe Miedema (1933), Jan Durk van Dijk (1972), Pieter van Schepen (1958), Lieuwe Osinga (1947), Sierk Brouwer (1959), Sipke Herder (1960), Jitske Knol-Boomsma (1930), Sjoerd Runia (1970), Ynze Visser (1933), Taeke Ynema (1946), Sijmon Lautenbach (1926), Marten Hylkema (1942), Inge van Schepen (1983), Jan Wassenaar (1943), Lolke Lolkema (1936), Nelly Struiksma (1952), Jacob Kalma (1948), Cornelia Maria Lont-Andringa (1951), Wietske Feenstra-Bos (1948) en Dirk Herrema (1938).

Verder is vermeldenswaardig dat

·      de contributie € 38,00 blijft en de ledenkorting € 1650,00. Voor leden die in het verleden een eenmalige inkoopsom hebben betaald, blijft de maximale ledenkorting € 950,00. De minimale donateursbijdrage blijft € 12,50.

·      we een bestuurswisseling hebben gehad. Gosse Miedema trad af en in zijn plaats hebben we Ingrid de Jong als zijn opvolger mogen benoemen. a) zijn we heel blij met vernieuwing en b) met verjonging van het bestuur. We doen het ergens voor!

·      Ons bestuur wordt nu gevormd door Uilke Strooisma (voorzitter), Ria Algra (secretaris/penningmeester), Meindert Westra, Thea Terpstra en Ingrid de Jong.

Uit handen van voorzitter Uilke ontvangt Gosse een attentie en bloemen.

Met goede moed gaan we richting de toekomst, Midden in de Mienskip. Zou niet daarom eigenlijk elke Berltsumer lid of donateur moeten zijn van onze vereniging? We tellen nu een kleine 1500 leden en donateurs. Voel je welkom om je aan te sluiten.