Algemene ledeninformatie

Lidmaatschap

 • Tot 18 jaar is het lidmaatschap van de vereniging gratis.
 • Voorwaarde is wel dat één van de ouders lid is en dat het kind is aangemeld als lid van de vereniging.
 • Leden zijn contributie verschuldigd vanaf hun 18e verjaardag.
 • De contributie wordt 1 x per jaar geïnd. Bij voorkeur per automatische incasso.
 • De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering (in april). De contributie voor 2022 bedraagt € 38,00. Contributie is verschuldigd over het hele jaar. Ingeval een overlijden plaatsvindt voor de jaarlijkse contributie-inning, wordt het contributiebedrag verrekend op de uitvaartnota.
 • In de Algemene Ledenvergadering wordt ook de ledenkorting vastgesteld. Voor 2022 bedraagt de ledenkorting € 1.650,00.

Koopsomlid

 • Koopsomleden zijn leden op zeker moment eenmalig een koopsom hebben betaald en daarmee hun contributieplicht hebben afgekocht. De ledenkorting die voor hen geldt is maximaal € 950,00. Dit is besloten in de algemene ledenvergadering d.d. 21-09-2022.

Donateur

In plaats van lid kun je ook donateur worden van onze vereniging. De verschillen met een volledig lidmaatschap zijn deze:

 • Het donateursgeld bedraagt € 12,50 per persoon per jaar.
 • Je ontvangt geen ledenkorting.
 • Je mag gebruik maken van de voordelige tarieven van de vereniging.
 • Je ontvangt niet de eventuele leverancierskortingen.
 • Je hebt geen stemrecht.

Uitvaart

 • De uitvaart (begrafenis of crematie) van een lid wordt in principe verzorgd door de bode van de vereniging. Met hem/haar zijn scherpe prijsafspraken gemaakt. Daardoor is het verenigingstarief aanmerkelijk voordeliger dan dat van een commerciële uitvaartverzorger / -organisatie.
 • De leverancierskortingen (denk aan kist, drukwerk, advertentie, bloemen) worden op de uitvaartnota in mindering gebracht.
 • Het kiezen van een andere, dan door de vereniging gecontracteerde uitvaartverzorger, is mogelijk. Houd er in dat geval rekening mee dat de uitvaartnota behoorlijk hoger kan uitvallen, omdat er met die partij geen prijsafspraken zijn gemaakt, ook is hij of zij niet gehouden aan het doorgeven van de leverancierskortingen.
 • Kies je voor een andere uitvaartverzorger, doe dat wel in overleg met de vereniging. Lees de voorwaarden onder het punt ‘Ledenkorting’.
 • Uitvaartverenigingen in Fryslân, die lid zijn van de Friese Uitvaartfederatie, hebben de afspraak dat zij uitvaarten voor elkaar verzorgen tegen de geldende verenigingstarieven.
 • Deze afspraak geldt ook voor uitvaartverenigingen in Groningen die lid zijn van de uitvaartfederatie in hun provincie.

Wat mag je van de uitvaartvereniging verwachten?

De bode van onze uitvaartvereniging

 • Is dag en nacht bereikbaar.
 • Bezoekt zo snel mogelijk de nabestaanden.
 • Als dit nodig is, legt de bode de overledene af (vaak gebeurt dit als een lid thuis overlijdt).
 • Regelt de kist.
 • Regelt de opbaring (thuis of in een aula).
 • Let op de conditie van de overledene tijdens de opbaring en neemt zo nodig maatregelen.
 • Regelt de rouwkaarten.
 • Regelt de verzending van de rouwkaarten.
 • Regelt de advertenties.
 • Doet aangifte van het overlijden bij de gemeente.
 • Adviseert de nabestaanden met betrekking tot eventuele uitvaartverzekering.
 • Regelt de rouwauto en het rouwvervoer.
 • Regelt de dragers.
 • Regelt de locatie van de uitvaart.
 • Maakt afspraken voor de uitvoering van de uitvaart (grafdelven, crematie, predikant, organist, muziek, bloemen, catering).
 • Staat open voor je vragen en helpt je waar mogelijk in de tijd van opbaring tot en met de uitvaart.

Ledenkorting

 1. De ledenkorting wordt in mindering gebracht op de uitvaartnota.
 2. Als de uitvaart, in gezamenlijk overleg, door een andere uitvaartverzorger/vereniging wordt uitgevoerd, doet onze vereniging in principe wel de facturering. Op de eindnota verrekenen wij de ledenkorting onder aftrek van de kosten voor afdracht aan de Friese Uitvaartfederatie. In geval de contributie voor het lopende jaar nog niet betaald is, wordt ook de verschuldigde contributie op de eindnota in rekening gebracht.
 3. Als de uitvaart, in gezamenlijk overleg, door een partij wordt uitgevoerd die ook de facturering verzorgt, dan wordt de ledenkorting betaald, nadat de vereniging een kopie van de uitvaartnota heeft ontvangen.
 4. In overleg is veel mogelijk, maar de uitvaartvereniging is niet gehouden aan betaling van de ledenkorting als de uitvaart van een lid buiten de vereniging om gebeurt.
 5. Het bedrag aan ledenkorting is nooit hoger dan de werkelijk gemaakte kosten.

Verzekeren ja of nee?

 • Laat duidelijk zijn: de uitvaartvereniging is geen verzekering.
 • De ledenkorting dekt niet de kosten van een begrafenis of crematie. Gemiddeld kost een uitvaart die door onze vereniging wordt verzorgd tussen de € 4000 / € 6000. Dit is exclusief eventuele grafsteen en grafkosten.
 • Als je geen spaarpotje opbouwt voor de uitvaart, overweeg dan het afsluiten van een uitvaartverzekering. Goed om te weten dat wij een samenwerkingsverband hebben met Twenthe Uitvaartverzekering. Een adviseur van Twenthe informeert je graag over de mogelijkheden van een uitvaartverzekering in combinatie met lid- of donateurschap.
 • Als je lid bent van een uitvaartvereniging, dan zijn de kosten van een uitvaart veel lager dan wanneer die door een commerciële partij wordt uitgevoerd. Dit komt doordat wij zonder winstoogmerk werken.
 • Sluit je naast je lidmaatschap een verzekering af, kies dan voor verzekering die na een overlijden een vrij te besteden bedrag uitkeert.
 • Een verzekering die diensten verricht na een overlijden (naturaverzekering) staat niet altijd toe dat de uitvaart wordt verzorgd door een uitvaartvereniging.

Aanmelden als lid

 • Via het contactformulier geef je aan dat je belangstelling hebt voor lidmaatschap van onze vereniging. Wij nemen dan contact met je op.
 • Je hebt recht op de volledige ledenkorting als je contributie betaalt vanaf je 18e. Op latere leeftijd lid worden kan ook prima, maar dan moet je wel een inkoopsom betalen. Een alternatief is donateurschap.
 • Je kunt je ook laten overschrijven van de ene naar de andere vereniging. Hieraan zijn ook regels gebonden. We informeren je er graag over.

Afmelden als lid

 • Via het contactformulier geef je aan dat je je lidmaatschap opzegt. Hou er wel rekening mee dat je daarna geen recht meer hebt op de ledenkorting die de vereniging hanteert. Opzeggen kan voor ingang van het volgende kalenderjaar op uiterlijk 31 december van het lopende jaar.

Heb je vragen, neem dan contact op met onze uitvaartvereniging of neem een kijkje op de website van de Friese Uitvaartfederatie. Daarop vind je ook veel informatie over het werk van de Friese uitvaartverenigingen.