Bestuur/Dragers/Helpsters

Bode

Bode (uitvaartverzorger) van onze vereniging is Sybren Klaas Visser. Hij is 24 uur per dag bereikbaar op telefoon 0653 84 23 74.

Bij een overlijden is de bode je directe aanspreekpunt.

Bestuur

 • Uilke Strooisma, voorzitter
 • Ria Algra-Alkema, secretaris/penningmeester
 • Ingrid de Jong-Postma
 • Meindert Westra
 • Thea Terpstra

Dragers

 • Freerk Algra
 • Jan Brouwer
 • Theunis van der Graaf
 • Hielke Luimstra
 • Harry Kooistra
 • Ulfert Sijens
 • Klaas Smits
 • Klaas Tuinenga
 • Jan Bart Wassenaar

Helpsters bij de laatste verzorging

 • Akke Westra
 • Rigtje van Tuinen

Friese Federatie van Uitvaartverenigingen

De Laatste Eer Berlikum is aangesloten bij de Friese Federatie van Uitvaartverenigingen, het overkoepelend orgaan in Fryslân.

Via de Friese Federatie zijn wij lid van Nardus, landelijke koepel van samenwerkende uitvaartorganisaties.