De lat ligt hoog

Dat heb ik gemerkt in gesprekken met het bestuur en in gesprekken met bekenden.

Het valt niet mee iemand op te volgen die jarenlang hét gezicht van de uitvaartvereniging is geweest. Maar aan alles komt een eind, dat weten wij bij de uitvaartvereniging(en) maar al te goed, en komt er ruimte voor een nieuw begin. Van het bestuur heb ik het vertrouwen gekregen om als bode mijn diensten te verlenen aan De Laatste Eer in Berltsum.

Fan wa bist ien en wêr komst wei?

bode uitvaartvereniging berltsum

Bij de afscheidsreceptie van Wimmie Wassenaar stelt Sybren Klaas Visser zich voor als nieuwe bode van onze uitvaartvereniging.

Dat willen jullie vast wel weten. Daar gaan we dan.

Ik ben Sybren Klaas van Sipke en Appie Visser uit Oosterbierum, geboren in 1970. Us heit werkte bij de patatfabriek, pake Sijbren was koster van de Hervormde Kerk en beheerder van het Hervormd Verenigingsgebouw. Bij activiteiten in “it gebou” was vaak de hele familie in touw.

De patatfabriek was ook mijn toekomst, daarom ben ik naar de “Súvelskoalle” in Bolsward geweest en kon ik meteen daarna bij de fabriek beginnen.

Omdat ik dienstplichtig was moest ik mij in 1991 melden bij de Landmacht in Ede waar ik ben opgeleid tot radiotelegrafist. En omdat ik wel eens verder wilde rondkijken in de wereld, heb ik een half jaar deel uitgemaakt van een internationale vredesmacht in de Sinaï tussen Egypte en Israël. Daarna ben ik al snel bij de Marine beland, bij de Marine Verbindingsdienst.

Na 15 prachtige jaren bij Defensie, heb ik er 11 jaar geleden voor gekozen om de Marine te verlaten en toch weer bij de patatfabriek te gaan werken, omdat de gezinssituatie ging veranderen. Ik was intussen getrouwd met Gerbrig Postma en ons eerste kind was op komst. Tegenwoordig ben ik nog steeds met Gerbrig getrouwd en hebben we 3 kinderen: Sipke (10), Fokke (8) en Janneke (7).

In die tijd verzorgde ik al een deel van de begraafplaatsadministratie, en zo ben ik in verschillende functies gerold: grafdelver, kerkrentmeester, plaatsvervangend koster, contactpersoon voor kerk en kerkhof, drager en uiteindelijk ook reserve-bode van De Laatste Eer Oosterbierum Klooster-Lidlum.

Het bode werk beviel mij erg goed, daarom heb ik de opleiding “Uitvaartverzorger” bij Docendo te Geldermalsen gevolgd en ook de cursus “piëteitsvolle verzorging en eenvoudige restauratietechnieken”. Met al deze functies ben ik intussen bij ruim 120 uitvaarten betrokken geweest.

Wie ik voor jullie wil zijn

Misschien wordt met dit zeer beknopte levensverhaal een beetje duidelijk wie ik ben en hoe ik als bode wil zijn: een betrokken dorpsman, met als basis de tradities van dorp en kerk, bescheiden met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, hart voor de zaak en hart voor de mensen. Dag en nacht bereikbaar op het bekendgemaakte telefoonnummer, en wanneer ik even niet bereikbaar ben wordt de oproep automatisch doorgeschakeld naar mijn echtgenote, die werkzaam is als verzorgende IG in verzorgingshuis Nij Bethanie te Tzummarum en mij in deze functie bijstaat.

Hartelijke groet,

Sybren Klaas Visser