Kinderen zijn toch gratis lid? Tot hoelang?

Ja kinderen zijn gratis lid tot hun 18e. In het jaar waarin ze 18 worden ontvangen ze van ons een uitnodiging om zelfstandig, betalend lid te worden van onze vereniging.

Of een kind recht heeft op ledenkorting hangt af van het lidmaatschap van de ouders.

  • Zijn beide ouders lid en hebben ze recht op 100% ledenkorting, dan heeft het kind dat ook. Is er sprake van recht op een percentage van de ledenkorting, dan geldt dat ook voor het kind.
  • Is een van de ouders lid dan wordt de ledenkorting gehalveerd.
  • Zijn de ouders niet lid van dezelfde vereniging, dan moet er met twee verenigingen worden overlegd.

Belangrijk om te weten:
Voor een kind van leden dat niet is ingeschreven als lid, geldt niet het recht op ledenkorting. Bij overlijden zijn wij wel bereid de uitvaart te verzorgen.