Voorzorg – Zorg – Nazorg

Gemakshalve gaan we er maar even vanuit dat je lid bent van onze vereniging (voorzorg).

Waar een club zich normaliter inspant om het zijn leden naar de zin te maken, komt onze échte zorg pas om de hoek kijken wanneer je bent overleden.

In de pakweg vijf dagen tussen overlijden en uitvaart spant onze bode zich in de overledene met alle respect te begeleiden naar het afscheid (zorg).

afbeelding bij voorzorg zorg nazorg

We bieden drie vormen van nazorg:

Verlies, verdriet en veerkracht

De bode laat twee gidsen achter bij de familie van de overledene. In de ene gids staan ervaringsverhalen van mensen die een dierbare hebben verloren. In de andere gids ‘Wat te regelen na een overlijden’ staan veel praktische zaken die na een overlijden geregeld moeten worden. Een persoonlijke code geeft toegang geeft tot het digitaal regelen hiervan.

Boekje over rouwverwerking

Nabestaanden ontvangen van ons een factuur voor de uitvaartkosten. Daar doen we altijd een boekje bij. Over rouwverwerking, een kleine handreiking.

NuNazorg

Ongeveer zes weken na het overlijden neemt Anna-Neeltje Schots van NuNazorg telefonisch contact op met de contactpersoon van de familie. Zij biedt een luisterend oor en kan praktische hulp bieden. Als er behoefte aan is, volgen er meer gesprekken en/of een bezoekje aan huis. Voor de nabestaanden van het overleden lid zijn deze vormen van nazorg geheel gratis.

Verder zijn we partner van Digitale Nazorg, niet te verwarren met NuNazorg. De praktijk leert dat nabestaanden, naast het verdriet om het verlies van hun dierbare, met zijn of haar digitale nalatenschap in de maag zitten. Al die accounts, al die wachtwoorden. Al die foto’s, hoe kom je er ooit bij? In dat geval kan het team van Sander van der Meer van Digitale Nazorg bijna altijd de deur naar de beveiligde omgeving openen. Via onze vereniging kun je gebruik maken van hun diensten. Hou er wel rekening mee dat de diensten van Digitale Nazorg niet gratis zijn.

Neus hier vooral eens rond en ontdek dat dat je bij De Laatste Eer doodgewoon goed zit.