Algemene Ledenvergadering 02-04-2020 gaat niet door

In het dorp zijn de uitnodigingen al bezorgd. Onze buitenleden ontvangen een dezer dagen de uitnodiging. Maar we zijn ingehaald door het Coronavirus. We moeten onze algemene ledenvergadering afblazen.

Zodra er zicht is op een nieuwe datum, volgt per e-mail, website, berlikum.com een nieuwe uitnodiging.

Wordt vervolgd.

Groeten, het bestuur