In voorbereiding: ledenpas met voordelen

Weten we tegenwoordig nog wat het is? Dat je iets of iemand wilt steunen vanuit een gevoel van verbondenheid? In onze materialistische, vereconomiserende maatschappij, die rammelt en lijdt onder prestatiedruk, populisme en individualisme, lijkt solidariteit vaak ver te zoeken. Terwijl het toch de basis is voor de mienskip die zo broodnodig is voor ons welzijn. Maar toch, een sterk staaltje van solidariteit vind je in de principes van onze uitvaartvereniging.

Dat zit zo. Ons contributiesysteem is erop gebaseerd dat de jongeren betalen voor de ouderen. Net zoals de ouderen van nu voor de ouderen betaalden toen ze zelf jong waren. We bestaan nu 118 jaar, zijn gezond en mogen dus rustig concluderen dat dit systeem van solidariteit zich heeft bewezen.

Het zal geen verrassing zijn: om gezond te blijven hebben we jonge leden nodig. Waar 18-jarigen vroeger automatisch lid bleven van de vereniging, moeten we hen en hun ouders nu vaak overtuigen van de logica van het lidmaatschap.

Ledenvoordeelpas

Kunnen we onze vereniging met ruim 1200 leden en groeiend aantal donateurs aantrekkelijker maken voor onze leden? Zodat ze ook bij hun leven al voordeel hebben van het lidmaatschap? Uit de bestuurskoker kwam het idee om een ledenpas te introduceren, die recht geeft op korting bij verschillende bedrijven. We hebben dit idee gelanceerd in de afgelopen algemene ledenvergadering. De komende tijd gaan we het verder uitwerken. We houden jullie op de hoogte.

In dezelfde ledenvergadering is besloten de contributie te handhaven op € 38,00 per jaar en de ledenkorting te verhogen van € 1.700,00 naar € 1.750,00. Een teken van gezondheid. Intussen houden we vast aan onze kerntaak: het respectvol en professioneel verzorgen van uitvaarten, waarbij winstbejag ons vreemd is. Solidair met elkaar en de luis in de pels van de ‘grote jongens’.

Op onze Laatste Eer!