Hoe zit het nu precies, met die bode en zo

In oktober 2017 trad hij aan, Sybren Klaas Visser van Oosterbierum. We zijn nu driekwart jaar verder en we mogen de conclusie trekken dat de samenwerking met Sybren Klaas prima verloopt. En, heel belangrijk, bij de nabestaanden ‘valt’ hij goed.

Goed om te weten dat wij voor onze bode/uitvaartverzorger een achtervang hebben geregeld. Als Sybren Klaas niet beschikbaar is, kunnen wij een beroep doen op Jeannette Reen van Wiuwert. Zij is onze reservebode.

Toen versus nu

Tot oktober 2017 was de bode van onze vereniging in loondienst. Naast de uitvaarten van onze leden verzorgde de uitvaartverzorger ook uitvaarten van niet-leden. De financiële afhandeling verliep daarbij altijd via de vereniging. Het enige verschil was dat een niet-lid duurder uit was en uiteraard geen ledenkorting ontving. Dat was toen.

In het nu verzorgen wij in principe geen uitvaarten meer van niet-leden. Voor alle duidelijkheid: niet-leden kunnen altijd een beroep doen op onze bode, die vervolgens gebruik kan maken van onze faciliteiten (aula, dragers, baar- en zinktoestel). Maar als vereniging hebben wij daar verder geen bemoeienis mee. De financiële afhandeling verloopt rechtstreeks tussen uitvaartverzorger en sterfhuis.

Vrije keuze

Soms komt het voor dat leden een andere uitvaartverzorger willen dan degene met wie wij een contract hebben afgesloten. Dat kan. Maar binnen dat contract (met bode en reservebode) hebben we scherpe prijsafspraken gemaakt en onder andere afgesproken dat de leverancierskortingen (drukwerk, kist, bloemen) ten goede komen aan het sterfhuis. Met een niet-gecontracteerde uitvaartverzorger hebben we geen afspraken gemaakt. Naar alle waarschijnlijkheid vertaalt zich dat naar een hogere uitvaartnota.

Meldplicht

Voor leden geldt: handel nooit buiten de vereniging om. Schakel nooit rechtstreeks een andere uitvaartverzorger in, om wat voor reden dan ook. Meld een overlijden altijd bij de vereniging. Gebeurt dat niet, dan vervalt het recht op ledenkorting. En dat zou zonde zijn.