Grote waardering voor diensten rondom afscheid leden

Als vereniging zijn wij altijd benieuwd naar de manier waarop nabestaanden van onze leden onze diensten rondom het afscheid van hun dierbare hebben ervaren. Door middel van een evaluatieformulier vragen we ernaar. Tot 2021 boden we alleen de mogelijkheid tot digitaal invullen aan. Daarvan werd bijna geen gebruik van gemaakt.

In 2021 zijn we gestart met een evaluatieformulier op papier. Dat werkt toch beter. Prima zelfs. De resultaten van de tot en met 2021 verzamelde resultaten vind je hieronder. We verstrekken het evaluatieformulier alleen als het leden of donateurs van de vereniging betreft en zijn verzorgd door onze eigen bode, Sybren Klaas Visser, Funeraire Dienstverlening Oosterbierum.

We zijn blij en trots op het resultaat. Onze inspanningen om op een professionele wijze een betaalbaar afscheid te verzorgen, werpt duidelijk zijn vruchten af.

Nieuwe leden/donateurs zijn welkom. Meld je aan via het contactformulier.

Hartelijke groet,
Het bestuur